Postad av Margaretha Mjöfors on° jan 25, 2019
Malmö har en spännande historia, och även i dagens Malmö händer spännande saker, berättade dagens föredragshållare Roger Johansson, professor i historia vid Malmö universitet.  
 
Bild: Roger Johansson med stadsvandringar i Malmö, på svenska och arabiska. Foto: Inger Lindstedt
Det finns många röster i berättelsen om staden. Malmö var exempelvis först med ångtrafik, stambana och motorväg. Sedan början av 1870-talet har Malmö nästan fördubblat sin befolkning vart 20-de år. Att känna sin stads historia kan ge identitet och kanske en känsla av samhörighet. Platsen är viktig för att vi ska känna igen staden.
 
Kulturen försöker svara på frågor som: Vad gör staden betydelsefull?, Varför väcker en plats känslor?, Hur ser symbolvärdet ut? och vad/vem ger staden ett symbolvärde?
 
För några års sedan gav IMH, = Institutet för studier i Malmös historia, ut publikationen Gå till historien – tretton vandringar för dig som vill upptäcka Malmö. Boken blev snabbt populär och den översattes till arabiska. I samband med det började institutet också utbilda arabisktalande guider.
Genom dessa fick staden nya berättelser. Då uppstod frågan: Vad händer med staden när den får nya berättelser?
 
För de guiderna för stadsvandringarna hände också mycket.  
  • staden blev större, bestod inte bara av Rosengård,
  • att veta stadens historia gav hemkänsla
  • många små och intressanta butiker finns även i centrala Malmö
  • Malmö har en mångkulturell historia.
Institutet för studier i Malmös historia skulle gärna ge ut boken på fler av Malmös stora invandrarspråk, och för det behövs ekonomiska resurser som institutet tyvärr inte har idag.