Postad av Nåcke Wallin on° dec 14, 2018
Dagens föredragshållare var kyrkoherde Per Svensson. Per Svensson är Malmö pastorats kyrkoherde sedan i höstas. Han kommer närmast från en tjänst som kontraktsprost i Lackalänga-Stävie församling i Furulund. 
 
Bild: Per Svensson, Torgny Hammarstrand, Margareta Mjöfors. Foto: Åke Persson. 
Malmö pastorat är landets största med 450-500 anställda och en budget på 500 miljoner kronor. I pastoratet finns 22 kyrkor varav 16 används till gudstjänster.
 
År 2000 skildes stat och kyrka och i samband med detta slogs församlingar samman. För att bli en församling ska det finnas kyrkoråd och det ska hållas gudstjänst varje söndag.
 
År 2014 slogs pastorat samman och i Malmö innebar det att 16 församlingar blev 6 stycken. Pastorat leds av kyrkoherde och församling av församlingsherdar.
 
Kyrkans uppgift enligt Per Svensson är att hjälpa människor att hitta sin riktning i livet samt att vara brobyggare.