Postad on° nov 30, 2018
Gunnar Ericson, stadsträdgårdsmästare i Malmö åren 1985-2011, berättade om träden i Malmö utifrån en alldeles nyutkommen bok ”Träd i Malmö”. Gunnar Ericson är en av författarna i boken.
 
 
Bild: Inger Lindstedt, Gunnar Ericson, Torgny Hammarstrand. Foto: Åke Persson. 
Malmö upplevs som en grön stad trots att det är tätt mellan husen. Inte minst bidrar stadens alla träd till detta inbjudande intryck. Träden återfinns i våra stora parker, på de många torgen, som vårdträd i trånga stadsrum och efter gator och cykelvägar. Karakteristiskt i Malmö är att nästan alla träd är planterade.
Det har legat en medveten tanke och handling bakom att ett träd planteras och får växa till. De förskönar stadsrummen. De har fascinerande egenskaper, skir blomning eller vackra gren- och bladverk. De skänker liv och skugga mellan höga byggnader och förbättrar klimatet. Både mycket vanliga och ovanliga, exotiska träd finns i Malmö. 
 
Efter den stora alm-döden, när de flesta av Malmös almar slogs ut, arbetar man idag mycket medvetet för att skapa större variation i arter och också att plantera olika arter tillsammans. 
 
Gunnar beskrev trädens ”tio i topp” och de träd som står för vårens blommande eufori. Härligt höra trädens egna berättelser nationella och de som kommer från världens alla hörn. Till sist och inte minst – de stora gamla träden som levt ett långt och rikt liv
 
På Tio-i-topp-listan bland träden i Malmö finns följande träd, i rangordning:
oxel, vitpil, parklind, bok, naverlönn, hästkastanj, skogsek, tysklönn, platan, sötkörsbär.
Det här är träd som trivs i Malmö. De är alla lövträd.