Posted by Leif Rosenblad on aug 24, 2018
Katrin Stiernfeldt Jammeh (S) och Torbjörn Tegnhammar (M)
 

Bild: Torbjörn Tegnhammar (M) och Katrin Stjernfeldt Jammeh (S). Foto: Inger Lindstedt 

Den traditionsenliga valdebatten mellan Malmös toppolitiker inför valet hölls på Skeppsbrons morgonmöte den 24 augusti inför ett 50-deltagare. 

Den traditionsenliga debatten inför höstens val hölls denna morgon mellan finanskommunalrådet Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) och oppositionsrådet Torbjörn Tegnhammar (M). Innan moderatorerna Karsten Erichs och Inger Lindstedt från Klubben började utfrågningen fick de ge sin bild av Malmö inför de kommande fyra åren.
 
Katrin Stiernfeldt Jammeh pekade på vad kommunen har genomfört de senaste åren i Malmö, bland annat 16 nya skolor, 5 000 nya förskoleplatser, 4 000 nya bostäder, många nya arbetsplatser, skolresultaten ökar och arbetslösheten minskar. Malmö växer och det innebär en stor påfrestning på staden. Katrin menade dock att Malmö är fantastiskt med 40 % av befolkningen under 29 år. Malmö ingår i Köpenhamns arbetsregion vilket också ger stora möjligheter.
 
Torbjörn Tegnhammar instämde i mycket av Katrins beskrivning, men inte i allt. Ingen stad i Sverige har så goda möjligheter att utvecklas positivt som Malmö, menade Torbjörn, men det finns dock många problem, bland annat att allt för många står utanför samhället, skolans resultat måste höjas, tryggheten i Malmö måste förbättras, en annan stadsutveckling med mer karaktär inte bara 5-våningshus över allt.
 
I Malmö är arbetslösheten 14,3 % av den arbetsföra befolkningen. Av de 22 000 personer som är arbetslösa i Malmö saknar 9 000 gymnasieutbildning och 3 000 har inte gått färdigt gymnasiet. Det är ont om arbeten för lågutbildade. Vilka konkreta förslag har M  respektive S för att lösa problemet med lågutbildad arbetskraft?
 
Katrin menade att man måste få företag att etablera sig i Malmö, som sedan ger arbete, till exempel besöksnäringen. Det måste till utbildning, bland annat Komvux, så att de har större möjlighet att söka jobben som finns.
 
Torbjörn menade att en förutsättning för förändring är att alla som kommer till Sverige måste lära sig svenska från första dagen. Man ska inte gå och vänta i flera år på sitt eventuella uppehållstillstånd, utan man ska påbörja utbildningen direkt. Det fungerar på andra håll, varför skulle det inte kunna fungera också i Malmö.
 
Katrin och Torbjörn var överens om att Malmö har tagit ett onormalt stort ansvar för invandrare de senaste 3–4 åren, vilket medfört stora problem.
 
Det var många saker som diskuterades och ventilerades under morgonen. Katrin och Torbjörn fick också några snabba frågor.  De var bland annat överens om att pensionärer ska få åka gratis på bussarna i Malmö och att skolan inte ska förstatligas.
 
Avslutningsvis fick båda frågan vad som händer efter den 9 september. Om ingen får en klar majoritet, vem skulle man då kunna tänka sig att samarbeta med?
Katrin Stiernfeldt Jammeh förespråkade en upplösning av blockpolitiken och kommer inte att samarbete med SD.

Torbjörn Tegnhammar vill samarbeta endast med alliansen. Vill andra partier rösta på deras förslag är de välkomna. 

Bild: Inger Lindstedt, moderator, Torbjörn Tegnhammar (M), Karsten Erichs, moderator, Katrin Stjernfeldt Jammeh (S). Foto: Åker Persson