Publicerad av Pia Bosdotter Olson
Vi är rädda om oss själva och andra och träffas därför tillsvidare enbart digitalt via mötesverktyget Zoom. Kontakta vår President om du vill ha en inbjudan till något av våra intressanta klubbmöten på Zoom. Välkommen!