16
apr
2021
Malmö-Skeppsbron

Sweden

Johan Wessman, vd och chefredaktör vid Öresundsinstitutet, berättar om institutets verksamhet och om utvecklingen i öresundsregionen.

Om du vill närvara vid mötet men saknar inloggningsinformation så är du välkommen att kontakat vår President så mailar hon en länk.