11
dec
2020
Malmö-Skeppsbron
Zoom

Sweden

Fem av våra medlemmar berättar under vardera fem minuter om hur coronapandemin för tillfället påverkar deras liv. 

Presidenten skickar ut mail med möteslänk till alla medlemmar ett par dagar före mötet.

Är du inte medlem i Skeppsbron men vill delta i mötet, skicka ett mejl till klubben.