28
feb
2020
Malmö-Skeppsbron
Börshuset

Sweden

Björn Friis, Fontänhusets ordförande, och Herbert Tinz, VD, berättar om hur Malmö kommun och Fontänhuset nu samarbetar om verksamheten. Unikt för Fontänhusverksamheten i Sverige