17
sep
2021
Malmö-Skeppsbron
Elit Plaza Hotel
Gustav Adolfs torg 49
Malmö,
Sweden

Stadsbyggnadsdirektör Marcus Horning berättar om Malmös framtida utveckling ur ett stadsbyggnadsperspektiv.