11
jun
2021
Malmö-Skeppsbron

Sweden

Samuel Persson, ordförande i Missing People, berättar om origanisationens arbete och sitt uppdrag som ordförande. 

Om du vill vara med på mötet men inte har fått någon inbjudan är du välkommen att kontakta vår President så skickar hon en länk till dig.