21
feb
2020
Malmö-Skeppsbron
Börshuset

Sweden

Denna morgon ägnar vi åt att tillsammans diskutera vad och hur vi vill arbeta i klubben. Därför att det viktigt att vi får ett stort deltagande från medlemmarna.