24
jan
2020
Malmö-Skeppsbron
Börshuset

Sweden

Svenska kyrkan i utlandet spelar en stor roll för svenskar som är bosatta eller tillfälligt vistas utomlands. 

Tua Sällström, tidigare präst i Svenska kyrkan i Paris, berättar om kyrkans arbete.