31
jan
2020
Malmö-Skeppsbron
Börshuset

Sweden

John Olsson är doktorand på Förpackningslogistik vid Designvetenskaper, LTH och hans forskning är inriktad på "Last Mile" — den logistiska miljöutmaningen i slutet av distributionskedjan, den sista biten i försörjningskedjan som får allt mer betydelse i takt med en växande e-handel.