07
maj
2021
Malmö-Skeppsbron

Sweden

Hanne Birk, utvecklingschef på Varvsstaden, berättar om den nya stadsdelen Varvsstaden på platsen där Kockums en gång lade grunden till det multikulturella och framtidsälskande Malmö.  

Om du vill delta men inte har fått någon inbjudan till mötet så är du välkommen att kontakta vår President så skickar hon en länk.