Augustenborgsskolan
Malmö Skeppsbrons Rotaryklubb har sedan 2017 kontakt med Augustenborgsskolan. Vårt syfte är att utgöra stöd för skolan, dess elever, personal och skolledning, på det sätt som passar både vår klubb och skolan.
 
Skolan är en av Malmös många grundskolor som kämpar med tuffa förutsättningar av olika slag. Klubben delar ut ett årligt stipendium för ”Bästa kamrat”, som delas ut till en pojke och en flicka i årskurs 9. Stipendiet som är på 2 000: - per elev, delas ut i slutet av vårterminen under ceremoniella former på skolan samt på ett ordinarie klubbmöte. 
 
Vi för löpande samtal med skolan om andra former av stöd och samverkan.