FIFH - Föreningen idrott för handikappade
Sedan 1992 har Rotary Skeppsbron delat ut stipendier till handikappade barn för att stimulera deras idrottsutövning. Genom ett samarbete med FIFH, föreningen idrott för handikappade, delar klubben ut två stipendier till framgångsrika utövare inom klubben.
 
FIFH är idag Europas största parasportförening med bred idrottssamverkan med 12 olika tävlingsidrotter. FIFH hallen är också en viktig mötesplats för människor med funktionshinder för samvaro och utbyte av erfarenhet. Varje år genomför föreningen Malmö Open - The parasportgame, som lockar 2500 tävlande från 25 olika nationer.
 
Initiativtagare till stipendierna var Sigrid Buch, lärarinna från Landskrona, som var den första kvinnliga föredragshållaren i Malmö Skeppsbrons Rotaryklubb. Sigrid Buch skänkte 50 000 kronor till klubben och avkastningen skulle användas till handikappade ungdomar med idrottsutövning.
 
Varje år delar klubben därför ut två stipendier till Sigrid Buchs minne. FIFH utser kandidater till stipendierna som är på 5 000 kronor vardera och delas ut vid en högtidlig ceremoni i samband med klubbens morgonmöte och i närvaro av pristagarna, deras familjer och representanter från FIFH. 
 
På bilden 2019 års stipendiater: Eliott Hansen och Malin Andersson. I bakre raden Hans-Gunnar Andersson, Barbro Bent och Torgny Hammarstrand.