Fontänhuset Malmö
Malmö-Skeppsbron Rotaryklubb har i många år haft Fontänhuset i Malmö som ett av våra viktigaste projekt.
 
Psykisk ohälsa ökar i våra samhällen och möjligheten att ta sig tillbaka in på arbetsmarknaden efter sjukskrivning blir allt svårare. För att se det friska och motverka isolering har 290 Fontänhus i över 34 länder, varav 12 etablerade i Sverige, haft som målsättning att förbättra livet för dem som bitvis haft svårt att hitta rätt i livet. Fontänhuset i Malmö bedriver sen 1984 sin verksamhet med ekonomiskt stöd från Malmö stad, Region Skåne och Socialstyrelsen. Malmö-Skeppsbron har som frivillig organisation, bistått Fontänhusets medlemmar ekonomiskt och med andra insatser som vi ser Fontänhuset behöver.
 
Vi är representerade i Fontänhusets styrelse där behov kanaliseras. Vi har representanter från klubben i Fontänhusets Humanitasfond, en fond som delar ut stipendier för att höja medlemmars livskvalitet och vi gör insatser då Fontänhuset har olika inåt- och utåtriktade aktiviteter.
 
Fontänhuset, med sina över 300 medlemmar, gör en fantastisk insats för de mer än 70 medlemmar som medverkar i den dagliga verksamheten. I detta är Malmö Skeppsbrons Rotaryklubb en stolt och ödmjuk medhjälpare.
 
För den som vill fördjupa sin kännedom om Fontänhusmodellen och verksamheten i Malmö kan läsa mer här: www.fontanhuset.se, www.sverigesfontanhus.se, https://clubhouse-intl.org/