Presidentskiftet skedde med socialt avstånd och en underbar sommarmorgon. 
 
President Inger Lindstedt överlämnar klubbens tavla till past president Pia Bosdotter Olson. I bankgrunden står medlemmarna Lillemor Darinder och Kerstin Hardgren och övervakar det hela. 
Foto: Åke Persson. 
 
I coronans tider blev det en annorlunda morgon för klubbens presidentskifte. Några medlemmar följde det hela via zoom, andra deltog på plats vid Margaretapaviljongens servering. En fantastisk sommarmorgon, och vederbörliga avstånd hölls. 
 
Klubben fick också en ny medlem, Håkan Holmér, som också fanns på plats i frukostgänget.