Styrelsen
President: Sofie Hellryd
Skattmästare: Per Brange
Sekreterare: Nåcke Wallin
Tillträdande president: Ingmar Ingstad
Past president: Kerstin Hardgren
IT-samordnare: Olof Persson 
Klubbmästare: Lillemor Darinder 
Vice president: Kerstin Hardgren
Styrelseledamot: Olof Persson
Styrelseledamot: Karsten Erichs
Styrelseledamot: Ninni Smedberg
Revisorer: Tomas Nordin och Per Renlund
Revisorssuppleant: Åke Christiansson
Ordförande i programkommittén: Karsten Erichs